Wesprzyj nas

TEATR BURLESKI MADAME Q

REGULAMIN

 §1
Sprzedaż online

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Fundacja Home of Burlesque, ul. Burdzińskiego 5/24, 03-480 Warszawa.
2. Pod nazwą „bilet” rozumie się dokument (w formacie PDF) upoważniający do wejścia na wydarzenia w lokalu Madame Q prowadzonym przez Fundację Home of Burlesque.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Użytkownikiem, a Fundacją Home of Burlesque zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e- przelewem), przy użyciu karty kredytowej, BLIKiem i wszystkimi dostępnymi metodami w PayU,
c) otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
4. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
5. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
6. Ceny biletów, oferowanych przez Fundację Home of Burlesque, zawierają podatek VAT.
7. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu), karty kredytowej, BLIKa lub innych dostępnych metod w PayU.
8. Płatności za bilety obsługuje spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, Fundacja Home of Burlesque nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
9. Jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.
10. Bilety pozostają własnością Fundacji Home of Burlesque do czasu odnotowania potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
11. Realizacja biletu online:
– nie musisz drukować biletu, osobie wpuszczającej na wybrane wydarzenie należy podać imię i nazwisko z zamówienia lub przedstawić bilet do kontroli na urządzeniu mobilnym, – każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji, który należy zachować w tajemnicy. Fundacja Home of Burlesque nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru lub innych danych osobom trzecim.

 §2
Ochrona danych

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Fundację Home of Burlesque danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Fundacji Home of Burlesque bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Fundację Home of Burlesque w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§3
Zwrot biletów

1. Bilety zakupione w sposób określony w Regulaminie, nie uprawniają do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inne, za wyjątkiem przypadku odwołania imprezy, zmiany daty i miejsca wydarzenia.
2. W przypadku nie odbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Fundacji Home of Burlesque, Fundacja Home of Burlesque będzie przyjmować zwroty biletów (na adres mailowy: rezerwacje@madameq.pl) przy jednoczesnym zwrocie ich ceny. Opłata internetowa nie podlega zwrotowi.
2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie numeru zamówienia, wraz z potwierdzeniem przelewu.
3. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru w przypadku zachorowania osoby lub osób występujących lub w przypadku zdarzeń losowych, które nie pozwolą na dotarcie osoby lub osób występujących do lokalu Madame Q. Rezerwujący nie może w takim przypadku ubiegać się o zwrot za Bilet/Bilety.
5. Jeżeli nie czujecie się dobrze, pojawiły się u Was kaszel lub gorączka, zostańcie w domu, dajcie nam o tym znać najpóźniej na 24 godziny przed startem wydarzenia, a my przeniesiemy Wasz bilet na przyszłość. Niestety później nie będzie to niemożliwe.

§4

Postanowienia końcowe

1. Fundacja Home of Burlesque nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Fundacja Home of Burlesque nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników na stronie internetowej https://madameq.pl/regulamin/